Zmiany w spółce jawnej założonej przy zastosowaniu wzorca umowy S24

Artykuły » Zmiany w spółce jawnej założonej przy zastosowaniu wzorca umowy S24

Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzą w życie kolejne zmiany kodeksu spółek handlowych (KSH), tym razem dotyczące spółek jawnych (ale też komandytowych), które zostały założone przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, czyli przez internet w tzw. trybie S24.

Zmiany te pozwalają na dokonywanie kolejnych czynności przez internet. Ale należy pamiętać o bardzo istotnej kwestii – do modyfikacji umowy spółki zawartej przez internet mają prawo tylko te spółki, których umowy nie były zmieniane w innej formie. Można powiedzieć, że istnieje tu zasada ciągłości czynności elektronicznych. Przerwanie tej „elektronicznej nitki” przez zmianę umowy w jakikolwiek inny sposób (np. w wyniku zawarcia aneksu w zwykłej formie pisemnej) ma ten skutek, że spółka nie może już korzystać ze zmian online.

Co się konkretnie zmienia od 1 kwietnia? Otóż wykorzystując wzorzec można:
* zmienić wspólnika spółki (przepis ten dotyczy także spółki komandytowej),
* zmienić umowę spółki - z wykorzystaniem wzorca uchwały zmieniającej konkretne zmienne postanowienia umowy lub też przez wprowadzenie nowego tekstu umowy spółki (przepis ten dotyczy także spółki komandytowej),
* zmienić adres spółki,
* zatwierdzić sprawozdanie finansowe,
* podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki.

Oczywiście wszystkie te czynności wymagają wypełnienia stosowych uchwał czy też wzoru umowy w systemie informatycznym oraz złożenia podpisów (bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP) przez wszystkie zainteresowane osoby, czyli przez wszystkich wspólników albo przez sprzedającego i nabywającego – w przypadku sprzedaży udziałów w spółce.

Informacje o tym jak założyć spółkę jawną, także przy wykorzystaniu wzorca umowy, znajdziecie na tej podstronie.

 

Aktualizacja na dzień 10 listopada 2016 r.:

Po ponad 7 miesiącach od dnia, w którym zaczęły obowiązywać nowe przepisy w KSH, o których pisałam wyżej, nadal nie można skorzystać z tego elektronicznego trybu zmian. Niestety, po raz kolejny okazuje się, że nasze systemy informatyczne nie nadążają za zmianami prawa. Nadal zmiany w rejestrze mogą być więc dokonywane jedynie w sposób tradycyjny. Kiedy to się zmieni, nie wiadomo. Nie wiadomo też czy w związku z niedostosowaniem systemu informatycznego do przepisów, będzie można później nadal stosować tryb S24 (dla spółek, które musiały skorzystać z trybu tradycyjnego, z powodu nieprzygotowania systemu), bo to z kolei uniemożliwia obecne brzmienie przepisów...

 

tagi: wzorce elektroniczne w spółce jawnej, spółka jawna S24, zakładanie spółki jawnej przez internet, zmiany w spółkach jawnych od 1 kwietnia 2016 r., zmiana umowy spółki jawnej przez internet, zmiana wspólnika spółki jawnej przez internet, zmiana wspólnika spółki komandytowej przez internet, zmian umowy spółki komandytowej online