VAT UE VIES

Rejestry » VAT UE VIES

Aby wystawić fakturę ze stawką VAT „NP”, oznaczającą, że usługa czy też sprzedaż towaru nie podlega opodatkowaniu w Polsce tylko w innym kraju Unii, kontrahent musi nam podać swój numer VAT UE. Numer ten oznacza, że jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT do celów obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się przeglądarka umożliwiająca weryfikację numeru VAT UE.

W przeglądarce należy podać państwo członkowskie kontrahenta oraz jego numer VAT UE oraz nazwę swojego państwa członkowskiego oraz swój numer VAT UE.

Jeśli numer się zgadza, warto stronę wydrukować lub stworzyć z niej dokument .pdf i dołączyć do dokumentacji.

Jeśli numer kontrahenta się nie zgadza – jest on nieaktywny lub nieprawidłowy, należy go zweryfikować u kontrahenta, a jeśli to nie przyniesie skutku, należy potraktować go jak osobę nie będącą podatnikiem podatku VAT i wystawić fakturę z obowiązującą w Polsce stawką VAT.