Rejestry

Wbrew pozorom w Polsce funkcjonuje wiele rejestrów. Do niektórych dostęp jest bezpłatny, do innych płatny. Aby otrzymać informacje z niektórych należy wykazać się interesem prawnym, w innych nie. Są też takie, do których mają dostęp tylko niektóre grupy zawodowe lub osoby uprawnione.

W tym dziale wskażemy najważniejsze - naszym zdaniem - rejestry, funcjonujące w sieci, ze szczególnym naciskiem na rejestry zawierające informacje o firmach.

W wielu przypadkach, potrzebujemy informacji z rejestrów albo wydruków, wypisów czy odpisów z nich. Czasem przed zawarciem ważnej umowy chcemy sprawdzić kontrahenta, czasem potrzebujemy potwierdzenia z rejestrów dla potrzeb postępowania sądowego, czasem musimy jakiś wydruk zanieść do urzędu czy banku, albo po prostu chcemy ustalić informacje na swój temat.
W takich sytuacjach często występujemy do sądu czy urzędu o wydanie odpisu, płacimy za niego, biegniemy go złożyć, a później odebrać lub korzystamy z pośrednictwa jednej z wielu firm specjalizującej się w "zdobywaniu" odpisów lub odpisów z pieczątką sądu/urzędu.
Tymczasem w większości przypadków jest to zbędne gdyż w zupełności wystarczy wejść na odpowiednią urzędową stronę internetową, pobrać plik pdf i go wydrukować.

 • CEIDG

  Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej znajdziemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestr ten znajduje się na „rządowych” stronach, a wydruki można pobrać ZA DARMO.

 • KRS

  Spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne znajdziemy w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 • VAT UE VIES

  Aby wystawić fakturę ze stawką VAT „NP”, oznaczającą, że usługa czy też sprzedaż towaru nie podlega opodatkowaniu w Polsce tylko w innym kraju Unii, kontrahent musi nam podać swój numer VAT UE.

 • REGON w GUS

  Wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na to czy są wpisani do CEIDG (oraz spółki cywilne) czy do KRS, mają nadany numer REGON (numer Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej). Jest to numer statystyczny nadawany ZA DARMO.

 • TERYT w GUS

  Baza TERYT - na stronie GUS znajdziemy Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, czyli Rejestr TERYT. Jest to baza zawierające numeryczny podział administracyjny kraju.

 • ISAP - baza aktów prawnych

  ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) - baza aktów prawnych prowadzona przez Kancelarię Sejmu.

 • Księgi wieczyste KW

  Księgi wieczyste (KW) – w Polsce obowiązuje zasada jawności ksiąg wieczystych.

 • PKD, PKWiU, PKOB, KŚT, KZS, CN

  Klasyfikacje statystyczne: PKD, PKWiU, PKOB, KŚT, KZS, CN

 • Rejestr klauzul niedozwolonych

  Na stronie UOKiKu znajduje się rejestr kaluzul niedozwolonych.

 • Zbiory danych osobowych