Przetwarzanie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zmienią się zasady przetwarzania danych osobowych nie tylko w Polsce, ale w całej UE. Od tego dnia będzie bowiem stosowane (bezpośrednio) "rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Od tego dnia będą obowiązywały także inne przepisy - wydane na podstawie tego rozporządzenia, na które jeszcze czekamy.

Ponieważ sprawa jest bardzo ważna i będzie dotyczyć, jeśli nie wszystkich, to przeważającej części przedsiębiorców, postanowiliśmy zamieścić poniżej akty prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych od 25 maja, a także poświęcić tej tematyce cykl artykułów. Nie ma co ukrywać - zmian jest bardzo dużo, a konsekwencje niestosowania przepisów mogą być "bolesne", warto je poznać (także aby nie dać się naciągnąć jakiejś pseudokancelarii), przynajmniej w zakresie, który nas bezpośrednio dotyczy.