Przetwarzanie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zmieniły się zasady przetwarzania danych osobowych nie tylko w Polsce, ale w całej UE. Od tego dnia jest stosowane (bezpośrednio) "rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Od tego dnia obowiązują także inne przepisy - wydane na podstawie tego rozporządzenia.

Mimo upływu lat, odnoszę wrażenie, że rozporządzenie jest nadal niezrozumiane i spowodowało pewną "blokadę". Nawet podmioty - wydawałoby się - profesjonalne zasłaniają się RODO także w sytuacjach i w odniesieniu do osób, co do których przepisy pozwalają na udzielenie informacji. Proponuję zatem zapoznać się z tekstem rozporządzenia, przynajmniej w zakresie, w jakim nas dotyczy.