Orzeczenia sądów i interpretacje urzędów

Pisząc pozew, zażalenie, apelację, odwołanie, wniosek czy jakiekolwiek inne pismo składane do sądu lub urzędu (tzw. organu administracji), warto najpierw odnaleźć orzeczenia czy interpretacje wydane w podobnych sprawach. Życie stwarza sytuacje, których nie da się uregulować przepisami; zdarza się również, że przepis dla nas jasny i oczywisty, nie jest takim dla sądów czy organów administracji, zwłaszcza podatkowej. W wielu sytuacjach można mocno się zdziwić czytając jak należy rozumieć dany zapis ustawy. Zdarza się również, że postępujemy zgodnie z ustawą, co więcej – zgodnie z odnalezionymi przez nas orzeczeniami sądów i interpretacjami urzędów, ale po jakimś czasie mimo, że przepisy ustawy się nie zmieniły, zmieniły się ich interpretacje i okazuje się, że robimy coś nieprawidłowo. Dlatego w wątpliwych sprawach, zwłaszcza podatkowych, warto wystąpić o wydanie dla nas indywidualnej interpretacji w konkretnej sprawie, a jeśli nie – to chociaż wydrukować lub zapisać sobie elektronicznie orzeczenia i interpretacje, do których się stosujemy, ponieważ niestety po pewnym czasie (albo przy zmianach interpretacji) potrafią te wcześniejsze „znikać” z sieci.

Z jakiegokolwiek powodu byśmy jednak szukali orzeczeń i interpretacji, warto wiedzieć, że nie musimy przeszukiwać blogów i serwisów prawnych, aby odnaleźć poszczególne orzeczenia lub ich części. Dlaczego? Dlatego, że na stronie niektórych urzędów i sądów zostały zamieszczone bazy interpretacji wydanych przez te urzędy oraz bazy orzeczeń (wyroków) wydanych przez te sądy.

Przy okazji podsyłam informacje o postępowaniach elektronicznych przed sądami, a konkretnie przed sądem cywilnym – w elektronicznym postępowaniu uproszczonym oraz o możliwości prowadzenia elektronicznej komunikacji z sądem administracyjnym i uzyskania dostępu do sądowych akt sprawy online.

 • Wyroki sądów i trybunałów

  W przypadku konieczności odnalezienia wyroków sądów lub trybunałów, zachęcam - jeśli nie dysponujecie programami w stylu LEX - do sięgnięcia do źródła, czyli na oficjalne strony, na których zebrano i opublikowano orzeczenia.

 • Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

  To baza wyroków, postanowień i uchwał, czyli orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wyroki Naczelnych Sądów Administracyjnych z siedzibą w poszczególnych miastach, które funkcjonowały przed reformą sądów administracyjnych i utworzeniem sądownictwa dwuinstancyjnego.

 • Interpretacje urzędów

  Wiele urzędów w Polsce wydaje interpretacje lub publikuje swoje stanowiska w sprawach im podległych. Te, moim zdaniem, najczęściej wykorzystywane znajdziemy na stronach podanych w tej zakładce.

 • Elektroniczne postępowania przed sądami

  Od wielu lat wprowadzane są przepisy dotyczące elektronicznego postępowania przed sądami lub też informatyzujące niektóre jego elementy. W efekcie do postępowania cywilnego wprowadzono postępowanie przed e-sądem, a do administracyjnego możliwość elektronicznej komunikacji oraz przeglądania akt online.