Klasyfikacje

W tej zakładce zamieścimy klasyfikacje opublikowane zasadniczo jako załączniki do rozporządzeń, mające znaczenie dla obrotu gospodarczego lub rynku pracy.

  • Klasyfikacja zawodów i specjalności

    Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego, prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.