Jak założyć firmę

Wszystko zależy od tego – jaką?

Najpierw należy zadać sobie pytanie: zakładam firmę sam czy ze wspólnikiem/wspólnikami?

Jeśli sam: mam do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą lub jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli ze wspólnikiem/wspólnikami – mogę założyć spółkę cywilną, jawną, komandytową, komandytowo – akcyjną, partnerską (pod warunkiem, że wykonuję wolny zawód umożliwiający założenie tej spółki) lub jedną ze spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkę akcyjną. Pominiemy tu spółki europejskie, ponieważ wątpimy, aby osoby zainteresowane założeniem tych spółek poszukiwały informacji na ich temat w internecie.

Oczywiście wybór formy prowadzonej działalności należy dostosować od kapitału, który mamy i chcemy na nią przeznaczyć.

Należy pamiętać, że wybór takiej czy innej formy prowadzenia działalności gospodarczej będzie miał swoje konsekwencje m.in. w:

* sposobie i kosztach założenia firmy,

* sposobie reprezentacji firmy i prowadzenia jej spraw, zarządzania nią,

* zasadach opodatkowania i prowadzenia księgowości,

* obowiązkach związanych z aktualizacjami i zgłaszaniem do rejestrów, a także z publikowaniem niektórych informacji,

* zasadach odpowiedzialności wobec wierzycieli.

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza

  Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Można lapidarnie powiedzieć: założenie firmy nigdy nie było tak proste. Firmę można założyć całkowicie za darmo, teoretycznie nie wychodząc z domu, przez Internet za pośrednictwem strony administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

 • Spółka cywilna

  Spółkę mogą założyć przedsiębiorcy – w praktyce zakładają głównie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Należy zatem najpierw uzyskać wpis do CEiDG w sposób opisany na podstronie dotyczącej założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (chyba, że jest się już przedsiębiorcą) lub do KRS.

 • Spółka jawna

  Spółka jawna – zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH), jest to spółka osobowa (nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A.), która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą), a nie jest inną spółką handlową. Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, prawne lub tzw. ułomne osoby prawne czyli spółki osobowe.

 • Spółka partnerska

  Spółka partnerska - spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu/wolnych zawodów w spółce.

 • Spółka komandytowa

  Spółka komandytowa – zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH), jest to spółka osobowa (nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A.), mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółkę komandytową można założyć także przez internet w tzw. trybie S24.

 • Spółka komandytowo-akcyjna

  Spółka komandytowo-akcyjna – zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH), jest to spółka osobowa (nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A.), mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

 • Spółka z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH), jest to spółka kapitałowa (ma zatem własną osobowość prawną), która może być utworzona co do zasady w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

 • Rejestracja spółki z o.o. przez internet

  Istnieje również możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez internet przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości, w systemie 24 godzinnym (tzw. S24).

 • Spółka akcyjna

  Spółka akcyjna - zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH), jest to spółka kapitałowa (ma zatem własną osobowość prawną). Przepisy dotyczące tej spółki znajdziemy w KSH od art. 301 do 490 oraz w ogólnych regulacjach dotyczących spółek kapitałowych (art. 11-21 KSH).