Jak założyć firmę?

Wszystko zależy od tego – jaką?

Najpierw należy zadać sobie pytanie: zakładam działalność gospodarczą (potocznie: firmę) sam czy ze wspólnikiem/wspólnikami?

Jeśli sam: mam do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę kapitałową tzn. (jednoosobową) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną.

Jeśli ze wspólnikiem/wspólnikami – mogę założyć spółkę cywilną, jawną, komandytową, komandytowo – akcyjną, partnerską (pod warunkiem, że wykonuję wolny zawód umożliwiający założenie tej spółki) lub jedną ze spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną czy spółkę akcyjną. Pomijam tu spółki europejskie.

Oczywiście wybór formy prowadzonej działalności należy dostosować od kapitału, który mamy i chcemy na nią przeznaczyć. W niektórych przypadkach, formę tę będzie wymuszał przedmiot prowadzonej działalności (gdy ustawa wymusza określoną formę), ale najczęściej będzie to jednak kalkulacja i zdrowy rozsądek.

Należy pamiętać, że wybór takiej czy innej formy dla działalności będzie miał swoje konsekwencje m.in. w:

* sposobie i kosztach założenia i prowadzenia firmy,

* sposobie reprezentacji przedsiębiorstwa i prowadzenia jego spraw, zarządzania nim,

* zasadach opodatkowania i prowadzenia księgowości, a także sposobie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS),

* obowiązkach związanych z aktualizacjami i zgłaszaniem do rejestrów, a także z publikowaniem niektórych informacji,

* zasadach odpowiedzialności wobec wierzycieli,

* sposobie i kosztach związanych z likwidacją działalności.

Ze względu na różnice w sposobie zakładania i rejestracji działalności, w zależności od przyjętej formy jej prowadzenia, kwestie te zostały opisane w osobnych artykułach, opublikowanych poniżej.

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza

  Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? To najprostsza forma zarówno dla prowadzenia działalności, jak i jej założenia. Firmę można zarejestrować całkowicie za darmo, nie wychodząc z domu, przez Internet za pośrednictwem strony administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

 • Spółka cywilna

  Spółkę cywilną mogą założyć przedsiębiorcy – w praktyce zakładają głównie osoby zarejestrowane jako prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Należy zatem najpierw uzyskać wpis do CEIDG w sposób opisany na podstronie dotyczącej założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (chyba, że jest się już przedsiębiorcą) lub wpis do KRS.

 • Spółka jawna

  Spółka jawna – zgodnie z kodeksem spółek handlowych jest to spółka osobowa (nie ma zatem własnej osobowości prawnej tak jak sp. z o.o. czy S.A.), która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą). Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, prawne lub tzw. ułomne osoby prawne, czyli w szczególności spółki osobowe lub kapitałowe w organizacji.

 • Spółka partnerska

  Spółka partnerska to wyjątkowa spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu/wolnych zawodów w spółce.

 • Spółka komandytowa

  Spółka komandytowa to spółka osobowa (nie ma zatem własnej osobowości prawnej jak sp. z o.o. czy S.A.), mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółkę komandytową można założyć także przez Internet w tzw. trybie S24.

 • Spółka komandytowo-akcyjna

  Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa (tzw. ułomna osoba prawna) mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

 • Spółka z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z kodeksem spółek handlowych jest to spółka kapitałowa (ma zatem własną osobowość prawną), która może być utworzona co do zasady w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

 • Prosta spółka akcyjna

  Prosta spółka akcyjna to spółka kapitałowa (osoba prawna), w której do minimum uproszczono procedury związane z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją spółek; ograniczono koszty oraz wprowadzono ułatwienia w jej funkcjonowaniu.

 • Spółka akcyjna

  Spółka akcyjna to spółka kapitałowa (ma zatem osobowość prawną), o najbardziej sformalizowanych wymogach co do prowadzenia działalności; zasadniczo przeznaczona do dużych przedsięwzięć gospodarczych.