Interpretacje urzędów

Orzeczenia sądów i interpretacje urzędów » Interpretacje urzędów

Czasami musimy zapoznać się z interpretacjami prawa wydawanymi przez urzędy. Zwykle jest to związane z koniecznością poparcia naszego stanowiska wydanymi już interpretacjami np. we wniosku o wydanie dla nas interpretacji indywidualnej oraz w sporach, na etapie postępowania administracyjnego, podatkowego czy sądowego.

Co do zasady interpretacje są wydawane po to, aby na obszarze całego kraju, dany - wątpliwy w swej treści - przepis był stosowany jednolicie. Większość interpretacji nie ma jednak charakteru ogólnego, lecz jest wydawana w indywidualnych sprawach, choćby w sprawach podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, w oparciu o konkretne zapytania i „chronią” wyłącznie ich adresatów (nie mogą ich spotkać żadne negatywne konsekwencje, oczywiście w przypadku zastosowania się do interpretacji, choćby później stanowisko urzędów uległo zmianie).

Niektóre urzędy publikują również swoje opinie, stanowiska w poszczególnych sprawach (np. GIODO), które również mogą okazać się przydatne.

Dobrą praktyką jest drukowanie lub przechowywanie w formie np. .PDF przydatnych nam interpretacji, ponieważ czasem – w przypadku zmiany stanowiska urzędów czy sądów – potrafią one „znikać” z sieci.

Wiele urzędów w Polsce wydaje interpretacje lub publikuje swoje stanowiska. Te, moim zdaniem, najczęściej wykorzystywane znajdziemy na stronach:

1. interpretacje podatkowe – na stronie Ministerstwa Finansów; na podanej stronie znajduje się informacja w jaki sposób uzyskać interpretację indywidualną, natomiast w menu po lewej stronie mamy przejście do wyszukiwarki wydanych interpretacji podatkowych,

2. interpretacje ZUS – na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; na podanej stronie znajdziemy informację na temat zasad składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, natomiast w menu po lewej stronie w zakładce „Wydane interpretacje” znajduje się wyszukiwarka,

3. interpretacje GIODO – na tej stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów przetwarzania danych osobowych, a na tej podstronie wydane decyzje GIODO,

4. interpretacje GUS – na podanej stronie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się przeglądarka wydanych przez urząd interpretacji klasyfikacyjnych,

5. interpretacje przepisów budowlanych – na tej stronie znajdziemy interpretacje prawne oraz stanowiska Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczące Prawa budowlanego,

6. interpretacje UOKiK – na tej stronie znajdziemy orzeczenia Prezesa UOKiKu, w tym interpretacje przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.