Dotacje z PUP

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zarówno bezrobotni jak i absolwenci CIS (centrum integracji społecznej) lub KIS (klubu integracji społecznej) mogą otrzymać bezzwrotną pomoc przeznaczoną na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub też jednorazowo środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

Dotację z urzędu pracy mogą otrzymać również przedsiębiorcy, producenci rolni oraz niepubliczne przedszkola i szkoły – w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy) bezrobotnego.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze - naszym zdaniem - informacje dotyczące tych dotacji.