Dotacje z PUP

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotni, opiekunowie osoby niepełnosprawnej, absolwenci CIS (centrum integracji społecznej) oraz KIS (klubu integracji społecznej) mogą otrzymać bezzwrotną pomoc przeznaczoną na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (dotacje).

Dotację z urzędu pracy mogą otrzymać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły, niektóre żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, producenci rolni oraz spółdzielnie socjalne – w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy) bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W artykułach zamieszczonych poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące tych dotacji.