Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Orzeczenia sądów i interpretacje urzędów » Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

To baza zawierająca orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wyroki Naczelnych Sądów Administracyjnych z siedzibą w poszczególnych miastach, które funkcjonowały przed reformą sądów administracyjnych i utworzeniem sądownictwa dwuinstancyjnego.

!!! Na tej podstronie znajdziemy bardzo dokładną wyszukiwarkę orzeczeń sądów administracyjnych, umożliwiającą odnalezienie:

  • poszczególnych wyroków (o konkretnej sygnaturze),
  • orzeczeń wydanych przez danego sędziego,
  • orzeczeń skierowanych przeciwko konkretnym organom administracji - bardzo przydatna moim zdaniem funkcja, w wielu sprawach znacznie zawężająca zakres „poszukiwań”, często do problemów „branżowych”,
  • spraw dotyczących konkretnych przepisów konkretnej ustawy – również bardzo pomocna funkcja,
  • orzeczeń prawomocnych lub kończących daną sprawę, z opcjami: z tezą, z uzasadnieniem wyroku i ze zdaniem odrębnym (!),
  • orzeczeń wyszukiwanych na określone hasła czy słowa kluczowe.

Na stronie można znaleźć również i nawet glosy, czyli komentarze, publikacje do poszczególnych orzeczeń.

Krótko mówiąc: można tu znaleźć mnóstwo informacji potrzebnych do napisania pisma, wniosku, odwołania od decyzji administracyjnej czy podatkowej oraz skargi do sądu administracyjnego. Oczywiście, w takich pismach warto podeprzeć się również korzystnymi dla nas interpretacjami urzędów (o czym w innej zakładce), ale w sporach z organami administracyjnymi i podatkowymi bardzo ważne jest odnalezienie wyroków sądów administracyjnych potwierdzających nasze stanowisko, ponieważ to one rozpatrują skargi na decyzje administracyjne i podatkowe, dlatego też urzędy muszą mieć je na uwadze.