O serwisie

Internet to potężne medium, w którym można znaleźć mnóstwo informacji. W związku z cyfryzacją różnych instytucji, digitalizacją ich zbiorów, w sieci zostało zamieszczonych mnóstwo danych. Pojawiły się serwisy, za które Drogi Podatniku zapłaciłeś, mające ułatwić Ci życie, a o których istnieniu nie masz pojęcia. Dużo firm pobiera opłaty za "odnalezienie" informacji, mimo że w wielu przypadkach można samemu do nich dotrzeć trzeba tylko wiedzieć JAK, GDZIE - stąd tytuł serwisu i jego cel. Oczywiście część osób czy firm woli dostać „gotowca” i „nie bawić się” w poszukiwania i do nich powinna być skierowana oferta pośredników. Ci, którzy mogą i chcą poświęcić trochę czasu na wykonanie kilku czynności samemu, powinni odnaleźć na tej stronie wiele (mamy nadzieję) przydatnych informacji.

Na stronie, będącej w zasadzie blogiem, choć może trochę nietypowym, postaram się zamieszczać ciekawe i przydatne informacje zwykle z zakresu prawa. Informacje są aktualne na chwilę ich zamieszczenia, należy jednak pamiętać, że w Polsce prawo zmienia się znacznie częściej niż pogoda – niemal codziennie pojawia się nowy Dziennik Ustaw, w którym publikowane są zmiany co najmniej kilku ustaw i rozporządzeń mające większy lub mniejszy wpływ na prawa i obowiązki jakichś grup społecznych czy zawodowych. Postaram się w miarę możliwości uaktualniać zamieszczoną treść, lecz należy pamiętać o powyższym zastrzeżeniu.

Życzę miłej lektury i znalezienia odpowiedzi, których poszukujecie.

* * * * *
Ostatnio publikowane:

Wzór odwołania od decyzji ZUS dotyczącej rocznika 1953 odmawiającej wznowienia postępowania po wyroku TK
Przykładowy wzór odwołania do sądu w sprawie odmowy uchylenia decyzji ZUS przyznającej emeryturę w niższej wysokości, z uwagi na pobieranie wcześniejszej emerytury. Dotyczy ono sytuacji kobiet z rocznika 1953 po wyroku TK z dnia 6 marca 2019 r.

Problemy z wykonaniem wyroku TK w sprawie kobiet z rocznika 1953
Wyrokiem z 6 marca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46  ustawy - jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Niestety pojawiły się problemy z wykonaniem tego wyroku.

Pozew przeciwko zakładowi ubezpieczeń
Na polskim rynku funkcjonuje wiele rodzajów ubezpieczeń i tych obowiązkowych, i dobrowolnych. Często zdarza się jednak, że po wypłacie odszkodowania ubezpieczeni nie zgadzają się z jego wysokością. Zdarza się też, że ubezpieczyciele nie zwracają składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Forma dokumentowa i elektroniczna od 8.9.2016
Od 8 września 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy kodeksu cywilnego o nowej formie czynności prawnych – formie dokumentowej. Będzie łatwiej, prościej i taniej, ale trzeba będzie bardziej uważać na to co się mówi i pisze. W KC więcej miejsca poświęcono również formie elektronicznej.

Jak zostać księgowym?
Od kilku lat mamy do czynienia z deregulacją różnych zawodów. Proces ten dotyczy również zawodu księgowego, a konkretnie usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych. Jak więc dziś zostać księgowym? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.

Prawne skutki wypadków drogowych
W artykule opisujemy krótko prawne skutki wypadków drogowych z punktu widzenia pokrzywdzonego, czyli piszemy o tym z jakimi roszczeniami i w jakim postępowaniu może wystąpić przeciwko sprawcy.

Ulga na dzieci 2016
Osoby rozliczające swoje dochody według skali podatkowej (nie będące na „liniówce”) mogą „odliczyć” dzieci od swojego podatku za 2015 r. (rozliczanego do 2 maja 2016 r.), czyli zastosować tzw. ulgę parorodzinną, czy też ulgę na dzieci. Ustawodawca nie pokusił się o precyzyjne nazwanie tej kwoty. W artykule opisaliśmy kto, o ile i na jakich zasadach może obniżyć podatek.

Zmiany w spółkach jawnych i komandytowych założonych przez internet
Od 1 kwietnia 2016 roku zaczynają obowiązywać zmiany kodeksu spółek handlowych (KSH) dotyczące umów spółek jawnych i komandytowych, które zostały założone przez internet. Zwiększono też ilość wniosków do sądu, które moga być składane online.

Jak założyć spółkę jawną
Aby zgromadzić wszystkie informacje o zakładaniu spółki jawnej w jednym miejscu, zaktualizowaliśmy artykuł i poszerzyliśmy go o założenie spółki z wykorzystaniem wzorca umowy, czyli przez internet, w tzw. trybie S24.

Ozusowanie umów zleceń od 1 stycznia 2016 r.
Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady ozusowania umów zleceń. Niektórzy nazywają to rewolucją, dla mnie jest to po prostu wyeliminowanie furtki do płacenia mniejszych składek na ZUS, zgodnie z wolą zleceniobiorców lub wbrew niej. W artykule opisujem zmiany.

Wyrok TK w sprawie odebrania środków OFE
4 listopada 2015 r. TK wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie OFE. Przypomnijmy, dwa lata temu w ekspresowym tempie rząd przeforsował ustawę, zgodnie z którą umorzono lub przeniesiono do ZUS 51,5 procent środków zgromadzonych na rachunkach w OFE.

Trybunał Konstytucyjny o kwocie wolnej od podatku
28 października 2015 r. TK wydał wyrok w sprawie de facto kwoty wolnej od podatku. Trybunał uznał, że brak mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodne z Konstytucją.

40 euro rekompensaty za opóźnienie płatności
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych reguluje szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty, m.in. kwestię 40 euro rekompensaty za opóźnienia. Została wprowadzona, aby ograniczyć zatory płatnicze.

Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej
Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uregulowała m.in. kwestię wykorzystania samochodów służbowych i dowozów pracowników.

Odwrócony kredyt hipoteczny
Po wielu latach rozmów, uchwalono ustawę z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, zwaną czasem hipoteką odwróconą. Na razie nie cieszy się ona dużym zainteresowaniem, jak będzie w przyszłości, zobaczymy.