TERYT w GUS

Rejestry » TERYT w GUS

Na stronie GUS znajdziemy Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju umożliwiający przeglądanie bazy TERYT. Jest to baza zawierające numeryczny podział administracyjny kraju i odzwierciedlająca ten podział.

W bazie pierwsze dwie cyfry to numer województwa. I tak:

 • województwo dolnośląskie ma numer 02,
 • województwo kujawsko-pomorskie ma numer 04,
 • województwo lubelskie ma numer 06,
 • województwo lubuskie ma numer 08,
 • województwo łódzkie ma numer 10,
 • województwo małopolskie ma numer 12,
 • województwo mazowieckie ma numer 14,
 • województwo opolskie ma numer 16,
 • województwo podkarpackie ma numer 18,
 • województwo podlaskie ma numer 20,
 • województwo pomorskie ma numer 22,
 • województwo śląskie ma numer 24,
 • województwo świętokrzyskie ma numer 26,
 • województwo warmińsko-mazurskie ma numer 28,
 • województwo wielkopolskie ma numer 30,
 • województwo zachodniopomorskie ma numer 32.

Kolejne dwie cyfry to numer powiatu.

Następne dwie cyfry symbolizują gminę, miasto, dzielnicę lub delegaturę.

Kolejna jedna cyfra oznacza rodzaj gminy; i tak:

 • jeśli jest to 1 – oznacza to gminę miejską,
 • jeśli jest to 2 – oznacza to gminę wiejską,
 • jeśli jest to 3 – oznacza to gminę miejsko-wiejską,
 • jeśli jest to 4 – oznacza to miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
 • jeśli jest to 5 – oznacza to obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej,
 • jeśli jest to 8 – oznacza to dzielnicę w m.st. Warszawy,
 • jeśli jest to 9 – oznacza to delegaturę miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.

Kolejne liczby są uzależnione od rodzaju wyszukiwania: czy szukamy w katalogu ulic, miejscowości czy podziału terytorialnego.

!!! Na tej stronie (GUSu) znajdziemy bazę danych wraz z wyszukiwarką numerów TERYT.

Informacje o numerach przydadzą nam się np. przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania dotacji.