REGON w GUS

Rejestry » REGON w GUS

pozycjonowanie stron
pozycjonowanie stron

Wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na to czy są wpisani do CEIDG (oraz spółki cywilne) czy do KRS, mają nadany numer REGON (numer Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej). Jest to numer statystyczny nadawany całkowicie ZA DARMO.

!!! Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się wyszukiwarka, przy pomocy której podając numer REGON lub numer NIP przedsiębiorcy, możemy odnaleźć jego wpis do rejestru. Wpisy są aktualne i są potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON. Powinny być więc honorowane przez wszystkie sądy i instytucje na potwierdzenie informacji zawartych w wydruku, pobieranym ZA DARMO. Gdyby z jakichkolwiek względów ktoś potrzebował wydruku „z pieczątką”, urzędy wydają takie zaświadczenia w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy warto skorzystać z wyszukiwarki REGON?

Szukając informacji o przedsiębiorcach, weryfikując ich numery NIP i REGON, sprawdzając czy działalność gospodarcza nie została zlikwidowana lub zawieszona, kiedy szukamy informacji o spółce cywilnej, gdy potrzebujemy wydruku do dołączenia do pozwu sądowego lub w sprawie administracyjnej.

Informacje dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują zmienione zasady dotyczące wpisu do rejestru REGON.

Wcześniej każdy przedsiębiorca zakładając działalność musiał złożyć wniosek do właściwego – ze względu na siedzibę - urzędu statystycznego. Obecnie obowiązuje tzw. zasada jednego okienka. Oznacza to, że składając wniosek o rejestrację w rejestrze CEIDG w formie elektronicznej, dane konieczne do uzyskania wpisu w rejestrze REGON są pobierane z tego wniosku i przesyłane do urzędu statystycznego (GUS), natomiast gdy wniosek jest składany tradycyjnie w urzędzie gminy, to gmina przesyła go do urzędu statystycznego. Nie ma już więc potrzeby fatygowania się do urzędu statystycznego.

Jeśli chodzi o rejestrację podmiotów w KRS, jednym z wniosków, który musi być złożony do sądu jest wniosek o wpis do rejestru REGON (RG-1). Jest to o tyle ważne, że jego brak skutkuje zwrotem wniosku rejestracyjnego. Jeśli wszystkie dokumenty są kompletne, sąd prześle wniosek o wpis do urzędu statystycznego.

Są jednak wyjątki od zasady jednego okienka, kiedy to trzeba samodzielnie złożyć lub przesłać/zanieść wniosek o wpis do urzędu statystycznego:

1. założenie spółki cywilnej,
2. złożenie wniosku o wpis do KRS w formie elektronicznej,
3. kiedy umowę spółki z o.o. zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).