PKD, PKWiU, PKOB, KŚT, KZS, CN

Rejestry » PKD, PKWiU, PKOB, KŚT, KZS, CN

!!! Na tej podstronie GUSu znajdziemy również inne klasyfikacje statystyczne, tj.:

  • PKD (Polska Klasyfikacja Działalności 2004 i 2007),
  • PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2004 i 2008),
  • PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych),
  • KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych),
  • KZS (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności),
  • CN (Nomenklatura scalona – ustalona na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 927/2012).

Przy większości klasyfikacji zamieszczono także wyszukiwarki, ułatwiające odnalezienie szukanego numeru.

!!! Ciekawą wyszukiwarkę numerów PKD 2007, które należy podać choćby przy zakładaniu działalności gospodarczej lub zmianie profilu prowadzonej działalności, można odnaleźć na podanej powyżej podstronie Ministerstwa Gospodarki.